INFOLINIA: +48 814 774 774

Cennik Lubelskiego Roweru Miejskiego

CENNIK i TABELA OPŁAT DODATKOWYCH
(obowiązuje w okresie od 15 maja 2023 r.)


Jednorazowa opłata rejestracyjna  - 10 zł

Cennik podstawowy wypożyczenia i rezerwacji LRM

Od 0 do 30 min - 1 zł
Od 31 do 60 min - 0,50 zł
Każda następna rozpoczęta godzina - 1 zł
Rezerwacja od 0 do 30 min - 1 zł


Cennik LKM wypożyczenia i rezerwacji LRM
Od 0 do 30 min - 0,70 zł
Od 31 do 60 min - 0,35 zł
Każda następna rozpoczęta godzina - 0,70 zł
Rezerwacja od 0-30 min - 0,35

Każdy bilet określony przez ZTM Lublin jako okresowy (tj. 10-cio i więcej dniowy)
Od 0-30 min dziennie dla posiadacza biletu okresowego - 0 zł
Rezerwacja od 0-30 min - 0,50 zł

ABONAMENTY:
Abonamenty podstawowe LRM i dostępne minuty
Abonament 7-dniowy (10h) - 10 zł
Abonament miesięczny (30h) (ważny przez 30 kolejnych dni) - 20 zł
Abonament kwartalny (95h) (ważny przez 90 kolej-nych dni) - 55 zł
Abonament sezonowy (230h) (ważny przez cały sezon) - 125 zł
Rezerwacja w ramach posiadanego abonamentu od 0 do 30 min - 0,50 zł

Abonamenty LKM 
Abonament 7-dniowy (10h) - 7 zł
Abonament miesięczny (30h) (ważny przez 30 kolejnych dni) - 14 zł
Abonament kwartalny (95h) (ważny przez 90 kolej-nych dni) - 38 zł
Abonament sezonowy (230h) (ważny przez cały sezon) - 87 zł
Rezerwacja w ramach posiadanego abonamentu od 0 do 30 min - 0,35 zł


OPŁATY DODATKOWE:

1. Opłata za przekroczenia 24 godzin wypożyczenia-300zł 

2. Kradzież, utrata lub zniszczenie Roweru Standardowego lub Roweru Dziecięcego-2000 zł

3.Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru - 100 zł

4.Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Stacją LRM, ale w Strefie Użytkowania-50zł

5.Trzykrotna blokada konta Użytkownika w okresie 30 dni - 100 zł

6.Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń - 200 zł

7.Nieautoryzowany przejazd - 100 zł

8.Wykorzystanie roweru w sposób komercyjny (np. do świadczenia usług kurierskich, dostawy posiłków itp.) - 1500 zł

9.Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania:

- Od 500 m do 10 km (od najbliższej stacji) - 50 zł

- Od 11 km do 25 km (od najbliższej stacji) - 100 zł

- Od 26 km do 50 km (od najbliższej stacji) - 150 zł

- Od 51 km do 100 km (od najbliższej stacji) - 500 zł

- Powyżej 100 km (od najbliższej stacji) - 1000 zł