INFOLINIA: +48 814 774 774

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - LUBELSKI ROWER MIEJSKI   

Szanowni użytkownicy Lubelskiego Roweru Miejskiego ! chcąc zarejestrować się i założyć konto w systemie LRM, aby móc korzystać z rowerów miejskich na terenie Gminy Lublin, udostępniacie swoje dane osobowe. W związku z tym pragniemy Państwa poinformować w jaki sposób będziemy je przetwarzać. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.   

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. A. Grygowej 56, 20- 260 Lublin. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: mpk@mpk.lublin.pl oraz telefonicznie pod numerem:  (81) 71 00 300.   

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@mpk.lublin.pl.   

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: ▪ utworzenia konta w serwisie elektronicznym oraz świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta Lubelskiego Roweru Miejskiego;  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy); ▪ świadczenia usług przewozu rowerowym transportem miejskim (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy); ▪ obsługa reklamacji i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego); ▪ w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; ▪ zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w Systemie Rowerowym z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie braku jego zwrotu – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru; ▪ w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; ▪ o ile wyraziłeś zgodę kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda); ▪ o ile wyraziłeś zgodę przesłania informacji handlowej przez podmioty współpracujące z Administratorem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - Twoja zgoda);  Komu możemy udostępnić Państwa dane? Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego w tym: „COMDREV” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Cisowej 17, 78-400 Szczecinek oraz "COMDREV.PL" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 45, 78-400 Szczecinek.  Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, UK i Islandię). 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Państwa dane?

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia tj. przez czas rejestracji konta w serwisie internetowym, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy dane podane przez Państwa przy rejestracji konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, dane dotyczące lokalizacji wypożyczonego roweru. Co więcej możemy przetwarzać również dane znajdujące się na potwierdzeniu przelewu, a więc adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Identyfikatora użytkownika w systemie LUBIKA , będziemy przetwarzać również numer karty LUBIKA. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi założenie konta w systemie LRM oraz korzystanie z rowerów miejskich na ternie Gminy Lublin.  Jakie prawa Państwu przysługują?  Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Informujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane będą profilowane i wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.